QUẠT TRẦN

7.560.000  4.536.000 

Ø 1350 x C450 x CÁNH NHỰA ABS