QUẠT TRẦN

5.100.000  3.060.000 

Ø 1050 x C450 x CÁNH NHỰA ABS