QUẠT TRẦN

5.960.000  3.716.000 

Ø 1350 x C500 x CÁNH GỖ