ĐÈN THẢ TRẦN

630.000  378.000 

Ø 40 x H400

Ø 30 x H300