ĐÈN THẢ TRẦN

2.850.000  1.745.000 

Ø 330 x C350 x E27*1